Wij gebruiken de gegevens die u ons verschaft in eerste instantie om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, wat ook financiële diensten kan inhouden, zoals bijvoorbeeld een kredietcontrole (indien van toepassing), dan wel om u te voorzien van de door u gevraagde informatie. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen presenteren, die gebaseerd kunnen zijn op uw eerdere bezoek aan de website, op de aan ons verstrekte informatie of in het verleden gedane bestellingen.

De website slaat ook locatiegegevens op van internet, zoals bijvoorbeeld gebruikte IP-nummers, die door uw internetprogramma automatisch via het internet meegezonden worden door uw internetprogramma dan wel door de website automatisch gedetecteerd kunnen worden. Dit wordt enerzijds gedaan om het algemene gebruik van de website te kunnen analyseren om zodoende de website en andere diensten te verbeteren, en anderzijds om het succes van externe referenties te kunnen meten om zodoende het succes van reclamecampagnes en dergelijke vast te kunnen stellen.

Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen tegen Flyer Office en/of hieraan gelieerde ondernemingen, onze klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van betalingsproblemen, fraude of illegale activiteiten.

Opslag van uw gegevens

Om uw gegevens op een correcte manier te kunnen beheren worden deze opgeslagen in onze verschillende systemen:

  • - In onze webshop: deze gegevens kunt u direct inzien, als u ingelogd bent. De server hiervoor staat in België.
  • - In ons boekhoudprogramma Exact online.
  • - In ons debiteurenbeheerprogramma Payt
  • - Voor online betalingen Multisafepay en Mollie.
  • - In onze klantendatabase: deze is gehost op een Europese server van EuroVPS.
  • - In onze mailingprogramma’s: hiervoor gebruiken we Mailchimp en Sendgrid.
  • - In klantenoverzichten opgeslagen in de cloud, met name Google Drive

Deze verschillende systemen vallen direct onder de Europese richtlijnen van de GDPR-wetgeving, of voldoen hieraan. U kunt de informatie hierover vinden op de verschillende websites van de beheerders van deze systemen.

Wij verkopen uw gegevens niet

Uw adresgegevens kunt u op de website bekijken en zonodig aanpassen. Dat kan via de link ‘Gegevens aanpassen’ die te vinden is op de pagina ‘Mijn gegevens’, waarvoor u moet inloggen.De adres- en bestelgegevens die op de website staan, worden overgenomen door onze boekhouding en moeten daar bewaard worden tbv. onze financiële administratie. Deze gegevens mogen om begrijpelijke wijze niet verwijderd worden.


Marketinggegevens, zoals response op nieuwsbrieven, klikgedrag, telefonische contacten enz, worden in onze klantendatabase opgeslagen. Deze gegevens kunt u op verzoek inzien en kunnen op schriftelijk verzoek gewijzigd of verwijderd worden.

Uw gegevens inzien en wijzigen

Uw adresgegevens kunt u op de website bekijken en zonodig aanpassen. Dat kan via de link ‘Gegevens aanpassen’ die te vinden is op de pagina ‘Mijn gegevens’, waarvoor u moet inloggen.De adres- en bestelgegevens die op de website staan, worden overgenomen door onze boekhouding en moeten daar bewaard worden tbv. onze financiële administratie. Deze gegevens mogen om begrijpelijke wijze niet verwijderd worden.

Marketinggegevens, zoals response op nieuwsbrieven, klikgedrag, telefonische contacten enz, worden in onze klantendatabase opgeslagen. Deze gegevens kunt u op verzoek inzien en kunnen op schriftelijk verzoek gewijzigd of verwijderd worden.

Nieuwsbrieven

Als bezoeker van Flyer Office kunt u zich afmelden voor berichten of nieuwsbrieven (bijvoorbeeld via email). We zullen u deze dan niet meer toesturen.

Afmelden van e-mail nieuwsbrieven is mogelijk via de afmeldlink die in iedere nieuwsbrief vermeld staat. Daarnaast kunt u zich altijd afmelden via de link ‘Gegevens aanpassen’ die te vinden is op de pagina ‘Mijn gegevens’, waarvoor u moet inloggen.

Naast de wekelijkse of maandelijkse commerciële nieuwsbrieven stuurt Flyer Office 4 maal per jaar een overzicht met informatie over onze leverancier-klantrelatie. Dit kunnen overzichten zijn van uw laatste bestellingen, updates van relevantie assortimenten of van nieuwe services. Voor deze infomails kunt u zich apart afmelden.

Cookies

Cookies zijn kleine handige bestanden op uw eigen computer, die (mits goed gebruikt) een nuttig hulpmiddel zijn bij het onthouden van bepaalde instellingen die u op een website gekozen heeft, zodat u deze bij een volgend bezoek aan diezelfde website niet opnieuw hoeft in te stellen. Daarnaast gebruikt Flyer Office cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek, zodat producten die u eerder in u winkelwagen heeft gelegd niet verdwenen zijn, alsmede om informatie te verschaffen over het gebruik van de website, zodat we beter in staat zijn de website te verbeteren.